Úryvek z probíhající klinické studie.

Zpracovali:
Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.
Bc. Anežka Tomková
Bc. Josef Srnec

Obecný popis

SunBall je interaktivní rehabilitační zařízení vyvinuté pro fyzioterapii a ergoterapii využívající biofeedbacku a vizuální zpětné vazby. Základem biofeedbacku je poskytnout zpětnou informaci o pohybu v reálném čase a ve srozumitelné formě. V případě SunBallu je pohyb detekován tlakem na míček a zpětná vazba je promítána do interaktivních her či vedené terapie. Cílem biofeedbacku je lepší uvědomění a převzetí větší kontroly nad pohybem těla. Řada vědeckých studií poukazuje na větší efektivitu rehabilitace, při které byly využity principy zpětné vazby.

SunBall se skládá ze softwaru, SunBall Hubu a s ním spojených dvou míčků a USB dongle pro bezdrátovou komunikaci. Software obsahuje několik interaktivních her, vedenou terapii a analýzu tréninku. V programu je možné přidávat uživatele, ke kterým se ukládají data z jednotlivých terapií, lze tak sledovat body nasbírané v konkrétních hrách, čas cvičení, svalovou sílu a energetický výdej.

Program lze propojit také s webkamerou, která pacienta/klienta snímá při samotném cvičení, což dovoluje podrobnější analýzu o postavení těla. Program je ovládán pomocí dvou nafouklých malých míčků, které jsou propojeny se SunBall hub. Tlak na míček je snímán senzory, které vedou informace do počítače, čímž je umožněno ovládat jednotlivé hry. Citlivost senzorů na tlak je možné měnit, čímž lze regulovat obtížnost terapie.

Použití SunBall v praxi

SunBall kombinuje fyzický a mentální trénink. Napomáhá ke zvyšování svalové síly, ke zlepšení koordinace a k rozvoji kognitivních funkcí. Lze jej také využít jako balanční plochu při tréninku stability. Je jednoduchý na ovládání a lze ho využít u rozličných diagnóz všech věkových kategorií.

U dětí lze využít SunBall u neurologických poruch, poúrazových stavů, funkčních poruch hybného systému nebo poruch pozornosti. Díky interaktivním hrám navíc, děti budou více motivované k rehabilitaci a cvičení pro ně bude zábavné. SunBall je vhodný také pro seniory, neboť kombinuje fyzickou aktivitu a kognitivní trénink a přispívá tak udržení či zlepšení fyzické a duševní kondice.

Velké využití má díky biofeedbacku SunBall v neurologii. Je vhodný pro pacienty a klienty po míšním či mozkovém poranění, po cévní mozkové příhodě a dalších neurologických onemocnění. Řada studií poukazuje na větší efektivitu rehabilitace při využití pomůcek a zařízení využívající principu biofeedbacku. Zpětná vazba totiž do určité míry nahrazuje insuficientní informace z receptorů, jejichž funkce byla z důvodu neurologického onemocnění narušena. Zpětná vazba z biofeedback zařízení poskytuje pacientovi/klientovi další aferentní vstup a napomáhá tak k reaktivaci poškozených center.

SunBall je možné také s úspěchem využít v ortopedii a chirurgii u poúrazových a pooperačních stavů, ve sportovní rehabilitaci u funkčních poruch nebo na psychiatrických odděleních.