SUN•BALL

Pomáháme zlepšovat schopnosti dětí s ADHD a PAS

SunBall je certifikovaný (CE) zdravotnický prostředek na principu biologické zpětné vazby (biofeedback), který děti baví a pomáhá jim v cíleném rozvoji schopností.

Pomocí speciálních míčků ovládají aplikace k tréninku kognitivních funkcí a soustředění. Fyzickou aktivitou navíc pozitivně ovlivňují svalové napětí a učí se spolupracovat s vlastním tělem.EFEKTIVNÍ CVIČENÍ

Kombinace fyzického a mentálního tréninku

Metody na bázi biofeedbacku se doporučuje používat v kratších časových intervalech (5-10minut) vícekrát denně. To především kvůli vysoké náročnosti na centrální nervový systém a efektivitě cvičení. Je tedy složité dojíždět do specializovaných pracovišť. Proto je ekonomicky i časově ideální variantou systém pro domácí použití.

SunBall je velmi kreativní pomocník pro domácí terapii. Můžete jej využívat k jednoduchým aktivitám, ale také k velmi komplexním úkonům. Vše závisí na tréninku.

50/50

MENTÁLNÍ A FYZICKÝ TRÉNINK

ANALYTICKÝ MODUL

8

REHABILITAČNÍCH HER
A VEDENÁ TERAPIE

TERAPEUTICKÉ HRY

SunBall pracuje s tím, že optickou zpětnou vazbou je možno nahradit některé nedostatky systému detekce nastavení a vykonaného pohybu. Díky převodu tlaku z míčku do obrazu lze v rámci programového vybavení vytvářet nejen optickou zpětnou vazbu, ale formou hry i zlepšovat motivaci a emoční nastavení dítěte.

SunBall obsahuje v základním balíčku 8 her *, které poskytují široké možnosti rehabilitace. Každá aplikace je speciálně vyvinutá ve spolupráci s profesionály z oboru

DOSTUPNÉ NA:


REFERENCE

ANALYTICKÝ MODUL

Více reálných dat

Při využívání SunBallu lze i ukládat dosažené výsledky do paměti zařízení a tím lze dále motivovat uživatele nejen při jednom konkrétním cvičení, ale i v rámci delšího časového úseku.

Máte tak možnost ihned hodnotit výsledky cvičení a díky dlouhodobému monitoringu získat větší vhled do zlepšování výkonu dítěte.


CO MŮŽETE OČEKÁVAT?

  • Vaše dítě bude velmi zábavnou formou trénovat soustředění
  • Bude rozvíjet svoji sociální inteligenci – některé aplikace vybízejí ke spolupráce s rodičem, babičkou nebo sourozencem
  • Cíleným zapojováním různých částí těla se Vaše dítě naučí lépe ovládat svalový tonus – například v oblasti grafomotoriky
  • Společně odhalíte silné stránky a také ty, na kterých je potřeba cíleně pracovat
  • Součástí je také hodnocení aktivity, které dítě motivuje k lepším výsledkům

CERTIFIKOVANÉ ZAŘÍZENÍ

Klinické hodnocení, dlouhodobě otestováno

Naším cílem je pomoci a zlepšit kvalitu života co nejvíce lidem. Uvědomujeme si důležitost dlouhodobého výzkumu, spolupráce s odborníky, psychology a splnění veškerých zdravotnických požadavků na certifikaci.

SunBall je certifikován jako zdravotnické zařízení a splnilo veškeré požadavky na kvalitu a terapeutický efekt pro pacienty

Nepřestáváme však spolupracovat s fyzioterapeuty, doktory a akademiky. Více o klinickém hodnocení SunBallu si můžete přečíst zde...

ZAUJAL VÁS SUNBALL?

Podívejte se na krátké video, kde se dozvíte, jak SunBall Vašemu dítěti pomůže.Přihlaste se na kurz Cvičení se SunBallem a zjistěte více o jeho terapeutických možnostech...

KONTAKT

Gradient Labs s.r.o.
jan@gradientlabs.io +420 732 346 837 +420 513 035 596

KONTAKTUJTE NÁS


ZAVŘÍT